Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘Het verschil maken’

Leerlingen verschillen in kunnen en willen: hoe ga je daar haalbaar mee om?

Op veel scholen hebben groepsplannen individuele handelingsplannen vervangen, waarmee een goede analyse, maatwerk in de klas en een doelgerichte evaluatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te vaak achterwege blijven. [Onderwijsverslag, april 2014]
 

Afstemming op verschillen

Trans-Plan kiest daarom voor Inclusieve Groepsplannen. Dat betekent dat we afstemmen op vier in plaats van drie arrangementen. Met behulp van specifieke instructies, worden specifieke onderwijsbehoeften haalbaar ingevuld in het IGDI-model op het groepsplan. De arrangementen:

Proactief

Actief

Preventief

Curatief

Specifiek ++

Basis +

Basis -

Specifiek - -

ver boven-
gemiddeld

(boven)
gemiddeld

onder
gemiddeld

ver onder
gemiddeld

Wisselwerking tussen Groepsplan en Individueel handelingsplan

Het systeem transporteert die specifieke invulling tevens naar een Individueel Handelingsplan (zie voorbeeld rechtsboven). Het IHP is voor zowel leerkracht, interne begeleider als remedial teacher te bewerken en te printen. Over de wisselwerking tussen deze betrokkenen, lees je meer bij 'Samenwerking'.