Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘Verschil maken’

Kleuters verschillen in kunnen en willen: hoe ga je daar passend mee om?

Verschil mag er zijn

Onderwijsbehoeften kunnen in een groep 1 of 2, maar zeker in een groep 1-2, aanmerkelijk verschillen. Kleuterplan onderscheidt vier ‘zones van naaste ontwikkeling’. Om te beginnen worden kleuters automatisch geclusterd in vier subgroepen: van 4;0 -4;6 jaar, van 4;7-5;3 jaar, van 5;4-6;0 jaar en ≥6;1 jaar.

Op deze wijze kan er in de onderbouw sprake zijn van een ononderbroken onderwijsaanbod op drie niveaus, terwijl ingeval van een 3e kleuterjaar specifieke doelen kunnen worden benoemd. Desgewenst kunnen kleuters - op grond van evaluatie en analyse (LVS) - worden verplaatst naar een andere subgroep, die beter aansluit bij hun actuele onderwijsbehoefte.

Visie

Kleuters verschillen niet alleen onderling, maar onderscheiden zich ook binnen de basisschool. De dynamiek van de heterogene kleutergroep, waarin spelende kleuters centraal staan, vraagt om een interactieve werkwijze, waarbij de leerkracht haar aanbod en begeleiding al doende afstemt op wat de kinderen haar laten zien.

Tussendoelen worden indirect geïntegreerd in kringactiviteiten, kunstzinnige of constructieve activiteiten en bewegingsonderwijs, vaak ondersteund door een betekenisvol thema. De onderbouwleerkracht hanteert die interacties met de omgeving als leerstof om het met kleuters over te hebben (taal) en om aan te doen (rekenen).
De kleuterlijnen dienen daarbij als houvast en reflectieleidraad voor de leerkracht.
In het boek Van kerndoel tot kleuterlijn lees je meer over de toepassing van deze visie: www.swpbook.com/1803