Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

Trans-Plan staat voor 'transparant' en 'planmatig'


Transparantie

Trans-Plan verschaft leerkrachten inhoudelijke criteria om beslissingen ten aanzien van het onderwijsleerproces af te wegen en te verantwoorden, in de vorm van een groepsplan.

Planmatigheid

Als digitaal groepsplansysteem is Trans-Plan complementair aan het leerlingvolgsysteem: daar waar een LVS is ingericht om leerlingen kwantitatief te volgen in hun ontwikkeling, is een plansysteem gericht op het toekomstige handelen van de leerkracht.

De stap-voor-stap werkwijze van Trans-Plan is gebaseerd op de handelingsgerichte cyclus van planmatig werken.
Men doorloopt 2 tot 4 maal per schooljaar de fasen: signaleren, analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren.

Systematiek

Trans-Plan is als web-based groepsplanprogramma toegankelijk vanaf elke werkplek met een internetverbinding. De server is professioneel uitbesteed, waarmee de capaciteit altijd toereikend is. Via een EDEX-MLbestand uit het eigen schooladministratiesysteem worden de leerlinggroepen jaarlijks geïmporteerd in Trans-Plan. De archivering van groepsplannen is per schooljaar digitaal geborgd.

Trans-Plan benut automatisering om administratieve handelingen voor de leerkracht te beperken, ten gunste van het denkproces. Zo hoeft de leerkracht geen onderscheid te maken tussen groepsoverzicht en groepsplan: de leerkracht doorloopt de stappen in hun logische volgorde, waarbij het systeem alle handelingsgerichte informatie opslaat in het groepsplan en de onderliggende gegevens in het groepsoverzicht (zie voorbeeld rechtsboven).