Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

'Stap voor stap'


Kleuterplan verschaft kleuterleidsters en interne begeleiders inhoudelijke criteria om beslissingen ten aanzien van
het onderwijsleerproces af te wegen en te verantwoorden, in de vorm van een groepsplan.

 

Planmatigheid

Als plansysteem is Kleuterplan complementair aan het LVS (Leerlingvolgsysteem): daar waar het LVS is ingericht om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling, is het plansysteem gericht op het toekomstige handelen van de leerkracht. De stap-voor-stap werkwijze van Kleuterplan is gebaseerd op de handelingsgerichte cyclus van planmatig werken. De fasen van signaleren, analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren doorloop je 2 tot 4 maal per schooljaar. In het document 'stap voor stap' - rechtsboven - zijn de stappen in beeld gebracht.

Systematiek

Kleuterplan is als web-based groepsplanprogramma toegankelijk vanaf elke werkplek met een internetverbinding. De server is professioneel uitbesteed, waarmee de capaciteit altijd toereikend is. Via een EDEX-MLbestand uit het eigen schooladministratiesysteem worden de leerlinggroepen jaarlijks geïmporteerd in Kleuterplan. De archivering van groepsplannen is per schooljaar digitaal geborgd.

Kleuterplan benut automatisering om administratieve handelingen voor de leerkracht te beperken, ten gunste van het denkproces. Zo hoeft de leerkracht geen onderscheid te maken tussen groepsoverzicht en groepsplan: de leerkracht doorloopt de stappen in hun logische volgorde, waarbij het systeem alle handelingsgerichte informatie opslaat in het groepsplan en de onderliggende gegevens in het groepsoverzicht.

Stap voor stap