Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘Zorgen moet je delen’

Als we vinden dat leerkrachten ertoe doen, zorgen we ervoor dat hun groepsplan er ook daadwerkelijk toe doet in de onderwijszorgstructuur van de school.
 

Interne Begeleiding

Interne begeleiders spelen een centrale rol in de cyclische vormgeving van de ondewijszorgstructuur. Door groepsplannen als uitgangspunt te nemen in alle fasen van die structuur (signaleren, analyseren, realiseren en evalueren) gaan plannen 'leven' en ontstaat verinnerlijking van het handelingsgerichte gedachtengoed.

Schoolleiders en Interne begeleiders hebben in Trans-Plan een eigen toegang tot het groepsplan- en leerlingarchief. Daarnaast beschikken Interne Begeleiders over een eigen toolbox, die voorziet in handreikingen en instrumenten die bijdragen aan de beoogde interne begeleiding van leerkrachten.
 

Samenhang en wisselwerking

Trans-Plan biedt een samenhangend kader, waarin het groepsplan uitgangspunt is voor de zorgstructuur, groeps- en leerlingbesprekingen, interne begeleiding, klassenconsultaties en professionalisering.

Bij 'Verschil maken' lees je hoe we  Inclusieve groepsplanning realiseren. Hiermee wordt het groepsplan het gemeenschappelijke document voor de wisselwerking tussen leerkracht, remedial teacher en interne begeleider.