Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘Samen spelen, samen delen’


Als we vinden dat leerkrachten ertoe doen, zorgen we ervoor dat het kleutergroepsplan
er ook daadwerkelijk toe doet in de onderwijszorgstructuur van de school.

 

Samenhang in samenwerking

Kleuterplan biedt een samenhangend kader, waarin het groepsplan en het groepsoverzicht uitgangspunt zijn voor groeps- en leerlingbesprekingen, interne begeleiding, klassenconsultaties en professionalisering.

Interne begeleiders en schoolleiders beschikken daartoe over een eigen ingang tot het groepsplanarchief en de onderliggende groepsoverzichten. 
 

Intern begeleiden in de onderbouw

Interne begeleiders beschikken in Kleuterplan daarnaast over een toolbox, die voorziet in handreikingen en instrumenten die bijdragen aan de beoogde interne begeleiding van kleuterleidsters.