Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘Onderwijsbehoeften centraal’

Hoe bepaal je wat leerlingen precies van jou nodig hebben om hun actuele leerdoelen te bereiken?

Veel leerkrachten vinden het lastig om gegevens zo te analyseren dat dit leidt tot een beter begrip van de aard van onderwijsbehoeften in de klas. Het onderscheiden van drie instructieniveaus op zich, leidt niet vanzelf tot de gewenste afstemming op (specifieke) instructie- en feedbackbehoeften.

Analyseren van onderwijsbehoeften

In deze Trans-plan-stap analyseer je de aard van de onderwijsbehoeften van de subgroepjes, op basis van actuele LVS-gegevens. We ondersteunen de kwaliteit van deze analyse met doel- en handelingsgerichte denkvragen.
 

Afstemmen op onderwijsbehoeften

De volgende stap is de vertaalslag van je bevindingen naar concrete handelingen. Dat ondersteunen we met verzamellijsten van handelingsgericht geformuleerde onderwijsbehoeften – per IGDI-fase en per vakgebied - waar je gebruik van kunt maken of een voorbeeld aan kunt nemen. In deze ‘groslijsten’ onderscheiden we onderwijsbehoeften naar hun motivationele aard, te weten de behoeften aan autonomie, relatie of competentie.
 

Denken en doen

Aangezien we het groepsplan opvatten als een handelingsplan voor alle leerlingen, plaatst het systeem de specifieke onderwijsbehoeften vervolgens in het IGDI-model op het groepsplan. Rechts bovenaan deze pagina tref je een voorbeeld van deze groepsplanpagina. De witte velden tonen je de route van de leerkracht: wat je hoe en wanneer met wie doet.