Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘Onderwijsbehoeften van kleuters centraal’

Hoe bepaal je wat kleuters van jou nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Scholen verschillen in de manier waarop zij kleuters volgen in hun ontwikkeling. Wat gemeenschappelijk lijkt,
is de veelheid aan observaties, registraties en (toets)gegevens, waarover kleuterleidsters beschikken. Echter,
hoe vertaal je deze gegevens naar handelingsgerichte onderwijsbehoeften?

Basisbehoeften

Als we het groepsplan opvatten als een handelingsplan, is het zaak om gegevens over wat leerlingen ‘hebben’
te vertalen naar wat zij nodig hebben. In Kleuterplan onderscheiden we daartoe de drie sociaal-emotionele basisbehoeften:
Autonomie |de mate waarin kleuters zelf actief aandeel nemen in hun ontwikkeling
Competentie | de mate waarin kleuters op eigen kracht voldoende betekenis verlenen
Relatie |de mate waarin kleuters sociaal betrokken zijn en leren aan hun omgeving
 

Spelbehoeften

En als we spelgedrag opvatten als leergedrag, is het zaak om spelobservaties te vertalen naar concrete onderwijsbehoeften. Kleuterplan ondersteunt deze vertaalslag door te onderscheiden in spelbehoeften:
speloriëntatie, spelverbreding, spelverdieping en compensatie (uitdagen of ondersteunen).
 

Van denken naar doen

Verdere concretisering faciliteren we met zgn. 'groslijsten' met handelingsgericht geformuleerde basis- en spelbehoeften. Deze komen terug in het groepsplan: zo overzie je wie, wat, wanneer nodig heeft.

Nieuwsbrief onderwijsbehoeften
Nieuwsbrief Evalueren & Analyseren