Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘ De leerkracht doet ertoe’

en dus staan de instructie-, ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerkrachten centraal:

Autonomie - instructiebehoeften

 • via een zelfsturend menu zelfstandig de plancyclus doorlopen
 • inhoudelijke instructies per stap: wat, wanneer, waartoe en hoe precies te doen
 • gerichte denkvragen bij het analyseren en evalueren van onderwijsbehoeften, per basisvak
 • relevante documenten, tabellen en leerlijnen direct voorhanden hebben
 • scripts voor kindgesprekken

Competentie - ondersteuningsbehoeften

 • automatisering & digitalisering waar het kan
 • leergedrag opvatten als pedagogisch gedrag
 • verzamellijsten met onderwijsbehoeften, per vak
 • differentiatie organiseren in het IGDI model
 • zicht op de actuele tussendoelen van de doorgaande leerlijn
 • specifieke onderwijsbehoeften in het groepsplan opnemen
 • groeidoelen stellen en evalueren
 • interne begeleiding op basis van je groepsplan
 • zicht op overeenkomsten: subgroepen worden naast elkaar weergegeven op het groepsplan 

Relatie - onderwijsbehoeften?

Handelingsgericht denken wordt toegepast in een interactief practicum, waarin aan een eigen groepsplan wordt gewerkt en waarbij de interne begeleider van de school direct wordt ingewerkt.
Maak gebruik van het contactformulier op deze website en we informeren je graag over de mogelijkheden.

Leerkrachtinformatie