Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘De leerkracht doet ertoe’

en dus staan de specifieke instructie-, ondersteunings- en onderwijsbehoeften van kleuterleidsters centraal:
 

Autonomie - instructiebehoeften

  • via een zelfsturend menu zelfstandig de plancyclus doorlopen
  • inhoudelijke instructies per stap: wat, wanneer, waartoe en hoe precies te doen
  • denkkader bij het evalueren en begrijpen van onderwijsbehoeften van kleuters

Competentie - ondersteuningsbehoeften

  • geautomatiseerde clustering in subgroepen: ontwikkelingsgericht
  • tussendoelen automatisch ingevoerd per groepsplanperiode
  • incl. 275 sociaal-emotionele basisbehoeften van kleuters
  • incl. 60 spelbehoeften op drie spelniveaus
  • thematische uitwerking mogelijk
  • inclusief weekplanningsfomulier
  • interne begeleiding op basis van je groepsplan

Relatie - onderwijsbehoeften? 

Handelingsgericht denken wordt toegepast in een interactief practicum, waarin aan een eigen groepsplan wordt gewerkt en waarbij de interne begeleider van de school direct wordt ingewerkt.
Maak gebruik van het contactformulier op deze website en we informeren je graag over de mogelijkheden.