Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘Denken in kansen’

Bij het evalueren en analyseren van onderwijsbehoeften, richt Trans-Plan je aandacht op wat kinderen nodig hebben. Daartoe laten we je stilstaan bij wat al wel, beter of anders lukt.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Het is de vraag wat ‘instructieonafhankelijk’ (dan wel) inhoudt. Via het proactieve arrangement in Trans-Plan anticipeer je actief op de ontwikkelingskansen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Je maakt ook voor hen specifieke keuzes op het gebied van leerdoelen, instructie, zelfstandig & samenwerkend leren, reflectie & feedback.

Hoge verwachtingen & succeservaringen

Met het preventieve arrangement doe je een positief beroep op de veerkracht van ondergemiddelde leerlingen. Je maakt actief gebruik van compenserende kansen, om te voorkomen dat je deze leerlingen te snel afhankelijk maakt van een curatieve aanpak. Deze subgroep krijgt in Trans-Plan - via pré-teaching - een dusdanige voorbereiding op het basisaanbod, dat alle kansen om daarbij (ook, weer) aansluiting te vinden, optimaal worden benut.

Combinatiegroep biedt ook kansen

Een combinatiegroep biedt kansen aan leerlingen, maar ook aan leerkrachten. Trans-Plan benut die kansen met unieke combinatiegroepsplannen. In deze 2- of 3-combinatieplannen krijg je zicht op de overeenkomsten die je kunt benutten. Zo geeft de groepsplanpagina rechtsboven je bijvoorbeeld zicht op de verbindingen die je zou kunnen maken in leerstof.

Speciaal onderwijs

De combinatiegroepsplannen, aangevuld met de mogelijkheid om te clusteren op Functioneringsniveau (FN), maakt Trans-Plan tevens geschikt voor gebruikers in het speciaal basisonderwijs.