Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘Kansen voor kleuteronderwijs’

Volgens het onderwijsverslag zijn leraren van groep 1 en 2 relatief minder vaardig in differentiëren. 
Ook de doorgaande leerlijnen van de groepen 1-2 naar groep 3 vragen aandacht.

 

Belemmerende factoren

  • Combinatiegroepen 1-2 doen een extra beroep op differentiatievaardigheden
  • Beginnende leerkrachten en leerkrachten met ≥ 20 jaar ervaring zijn vaak minder differentiatievaardig
  • Pabo's bereiden leerkrachten niet altijd voldoende voor op het omgaan met verschillen in de onderbouw

Kansen

Hoe gaan wij kansrijk met deze belemmeringen om?

  • Kleuterplan differentieert in fasespecifieke onderwijsbehoeften van jonge kinderen tussen 4;0 en 6;0 jaar
  • De kleuterlijnen tonen je de uitwerking van tussendoelen op drie niveaus
  • De kleuterlijnen sluiten aan bij de verdeling van tussendoelen over de schooljaren van SLO in TULE

Nieuw

In het boek ‘Van kerndoel tot kleuterlijn’ www.swpbook.com/1803 wordt met praktijkvoorbeelden geïllustreerd  hoe je - vanuit de gezamenlijkheid van de groep en met behulp van de kleuterlijnen - op een natuurlijke wijze kunt afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften in een heterogene kleutergroep.