Tarieven schooljaar 2015-2016De prijs is gebaseerd op het aantal leerlingen dat in Trans-Plan is ingevoerd en bedraagt € 2,- per leerling per schooljaar, exclusief 21% BTW en ongeacht het aantal leerkrachten. Voor gebruik van de kleuterlijnen taal en rekenen (groep 1 en 2) geldt een meerprijs van € 0,50 per kleuter.

 

Gebruik van Trans-Plan vindt plaats op basis van een schoollicentie. De contractduur is één schooljaar, waarna de licentieovereenkomst voor 1 juni opgezegd kan worden; gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomt met een schooljaar verlengd.

 

Leerlijnen

De school is zelf verantwoordelijk voor - het digitaal aanleveren van - de eigen (methode)leerlijnen. Veel gehanteerde leerlijnen zijn soms al in het programma beschikbaar. Tegen kostprijs kan gebruik worden gemaakt van de optie om Trans-Plan de opmaak van de leerlijn te laten verzorgen, zo nodig aangevuld met inhoudelijk advies.