Tarief schooljaar 2015-2016

 

 

Kleuterplan

De prijs is gebaseerd op het aantal kleuters dat in Kleuterplan is ingevoerd en bedraagt - inclusief de kleuterlijnen rekenen en taal - € 2,50 per kleuter per schooljaar, exclusief 21% BTW.
Gebruik van Kleuterplan vindt plaats op basis van een schoollicentie. De contractduur is één schooljaar, waarna de licentieovereenkomst voor 1 juni opgezegd kan worden; gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomt met een schooljaar verlengd.