Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

Waar staan we voor?


Kleuterplan is een interactief groepsplansysteem voor kleuterleidsters.
In 7 stappen werk je de uitgangspunten van handelingsgericht werken uit.

Het onderwijsverslag beveelt scholen aan om hun leerkrachten - in het leren omgaan met verschillen - gericht te faciliteren. Kleuterplan faciliteert datgene wat nodig is om te komen tot een groepsplan, zoals het is bedoeld.

Waar sta jij?

Beoordeel je groepsplan eens aan de hand van de kwaliteitsindicatoren in deze Kijkwijzer naar Kleuterplannen
De wijze waarop Kleuterplan groepsplannen opvat, sluit aan bij de bevindingen van de Onderwijsinspectie
in 'De staat van het onderwijs' 
waar het gaat om:
Differentiatie in de groepen 1 en 2
De doorgaande leerlijn van groep 1-2 naar 3

De kleuterlijnen taal & rekenen in Kleuterplan zijn tevens opgenomen in het boek ‘Van kerndoel tot kleuterlijn’.


Kleuterplan is specifiek afgestemd op de eigenheid van het kleuteronderwijs. Doorloop via het menu de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) om te zien hoe deze tot leven komen in een kleuterplan. 
Kleuterplan kan al dan niet samen gaan met het gebruik van Trans-Plan voor groep 3 t/m 8: www.trans-plan.nl