Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

‘Denken vanuit doelen’

Het kenmerk van een plan is dat je er iets mee wilt bereiken: in een groepsplan bedenk je wat je de komende periode gaat doen om bepaalde doelen te bereiken. 

Leerdoelen

In Trans-Plan werk je in jouw groepsplan steeds vanuit de actuele tussendoelen van jullie schoolleerlijn. Doelbewustheid helpt je bij het geven van gerichte instructie, maar vooral ook bij het maken van keuzes in je onderwijsaanbod.  Het groepsplanarchief biedt daarnaast zicht op de continuïteit in die leerlijn op schoolniveau.

Groeidoelen

Om objectief na te kunnen gaan of alle leerlingen in voldoende mate hebben geprofiteerd van je onderwijsaanbod, stel je in Trans-Plan daarnaast 2 x per schooljaar groeidoelen: dat zijn doelen voor de gewenste vaardigheidsgroei.

Evaluatie

Volgens het onderwijsverslag zijn evaluaties nog onvoldoende gericht op de vraag hoe leerlingen hun leerdoelen beter of anders kunnen bereiken. In Trans-Plan tref je hiertoe handelingsgerichte evaluatievragen. 

Motivatie

Cruciaal is de vraag hoe je leerlingen (intern) motiveert voor (externe) leerdoelen. Door onze invulling van onderwijsbehoeften, betrekken we de sociaal-emotionele basisbehoeften van kinderen (autonomie, relatie en competentie) op de te bereiken leerdoelen. Rechts bovenaan deze pagina tref je daarvan twee voorbeelden. 
Je maakt dus geen apart didactisch of pedagogisch groepsplan, maar een pedagogisch-didactisch plan.