Trans-Plan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Denken in kansen
Samenwerking
Doelgerichtheid
Transparant-Planmatig

Waar staan we voor?


Trans-Plan is een interactief groepsplansysteem voor het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. 
In 7 stappen breng je de uitgangspunten van handelingsgericht werken tot leven in je groepsplan.

 

Waar staat het primair onderwijs?

Naar aanleiding van het onderwijsverslag DE STAAT VAN HET ONDERWIJS van april 2017:

Het systeem om met verschillen om te gaan is ingericht. Maar let op de balans: de tijd die je als leraar in analyses en plannen stopt moet in evenwicht zijn met wat dit je oplevert op de klasvloer. In die zin is er al een verschuiving te zien van het denken in problemen naar het denken in mogelijkheden van leerling en leraar in de context van de groep.

Verdere kansen voor verbetering liggen voor veel leraren op het gebied van de afstemming van de inhoud van de instructie op de onderwijsbehoeften van leerlingen en het geven van feedback aan leerlingen tijdens het lesgeven.
 

Waar sta jij?

Beoordeel je groepsplan eens aan de hand van de kwaliteitsindicatoren in deze Kijkwijzer naar Groepsplannen 
De kleuterspecifieke versie van Trans-Plan tref je op www.kleuterplan.nl